CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BICONSI

Menu

Gạch ống 4 Lỗ

  • Mã:
  • Liên hệ
  • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN

     SẢN PHẨM GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG, MAC 75  

    KÍCH THƯỚC 80 x 80 x 180 mm

    (GẠCH ỐNG)

  • Lượt xem: 3841

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN

 SẢN PHẨM GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG, MAC 75  

KÍCH THƯỚC 80 x 80 x 180 mm

(GẠCH ỐNG)

 

I- Căn cứ đánh giá

- Căn cứ kết quả mẫu thử điển hình và đánh giá quá trình sản xuất để kết luận sự phù hợp.

- Việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm gạch rỗng sét nung hay còn gọi là gạch ống được thực hiện theo phương thức 3 quy định tại quyết định số: 24/2007/QĐ-BKHCN, ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ KH&CN.

II- Phương thức đánh giá

-         Được đánh giá theo phương thức 3 dựa vào kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất để kết luận sự phù hợp.

-         Việc đánh giá giám sát được thực hiện thông qua việc kiểm soát và phân loại chất lượng nguyên liệu đầu vào của công ty, thử nghiệm mẫu điển hình đồng thời kết hợp đánh giá quá trình sản xuất.

III- Nội dung và trình tự thực hiện

            3.1 Lấy mẫu

- Tiến hành lấy mẫu điển hình gạch rỗng đất sét nung với số lượng mấu là một tổ mẫu 20 viên mẫu được lấy ngẫu nhiên từ lô hàng có số lượng 100.000 viên, đây là mẫu điển hình của gạch rỗng đất sét nung được sản xuất cùng một điều kiện sử dụng cùng một loại nguyên liệu và cùng ngày sản xuất.

- Mẫu sau khi lấy được gửi đến Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 để đánh giá chứng nhận  theo tiêu chuẩn TCVN 1450:1998.

3.2 .Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm

- Căn cứ vào kết quả thử nghiệm số KT3-2064XD0/1 gạch rỗng đất sét nung ngày 05.8.2010 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 được đánh giá so với tiêu chuẩn TCVN 1450:1998 như sau:

 

 

 

 

 

Mẫu

Tên chỉ tiêu thử nghiệm

 

Đơn vị tính

Kết quả

thử nghiệm

Mức chất lượng theo TCVN 1450:1998

Đánh giá

 

 

 

Gạch rỗng

đất

sét

nung

Chiều dài

mm

184

240 ± 6

Phù hợp

Chiều rộng

mm

83

80 ± 3

Phù hợp

Chiều dày

mm

83

80 ± 3

Phù hợp

Chiều dày thành

mm

10

Min 10

Phù hợp

Chiều dày vách ngăn

mm

8

Min 8

Phù hợp

Khối lượng thể tích

kg/m 3

990

Max 1600

Phù hợp

Độ hút nước

%

14,0

Max 16

Phù hợp

Cường độ nén

MPa

12,2

Min 3,5

Phù hợp

Cường độ uốn

MPa

3,3

Min 1,4

Phù hợp

Kết luận: Tất cả các chỉ tiêu thử nghiệm đều phù hợp theo TCVN 1450:1998

 

- Căn cứ bảng kết quả trên cho thấy các kết quả thử nghiệm đều phù hợp với các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 1450:1998.

3.3. Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất.

- Các hồ sơ có liên quan đến quá trình sản xuất như quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất tiêu chuẩn về sản phẩm phương pháp thử …được kiểm soát chặt chẽ.

- Các quá trình tạo thành phẩm đã được kiểm soát từ khâu đầu vào cho đến thành phẩm thông qua các quá trình kiểm soát tại các công đoạn sản xuất và thông qua kết quả thử nghiệm thành phẩm.

- Các nguyên liệu đều được kiểm soát phân loại để loại bỏ các tạp chất không có lợi cho sản phẩm để ổn định chất lượng nguyên liệu đầu vào. Các thiết bị công nghệ đều được mô tả bằng các quy trình công nghệ để kiểm soát các thiết bị máy móc đều được kiểm tra bảo dưỡng hằng ngày trước khi vận hành.

- Các công nhân, nhân viên kỹ thuật trong công ty đều được huấn luyện tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc.

3.4. Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp

- So sánh, đối chiếu các đặc tính của sản phẩm gạch rỗng đất sét nung qua kết quả thử nghiệm mẫu với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN:1450:1998.

- Xem xét sự phù hợp của quá trình sản xuất gạch rỗng đất sét nung đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu để đảm bảo chất lượng.

3.5. Kết luận sự phù hợp

- Tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn TCVN 1450:1998 (xem phiếu kết quả thử nghiệm có đính kèm).

- Quá trình sản xuất gạch rỗng đất sét nung đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu để đảm bảo chất lượng .

Kết luận: Sản phẩm Gạch Rỗng Đất Sét Nung phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1450:1998.

3.6. Giám sát

- Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp sản phẩm hàng hóa đã được đánh giá giám sát thông qua thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

- Tần suất đánh giá giám sát là 03 tháng/lần.

Sản phẩm cùng loại

Đối Tác khách hàng

Newteccons
Biconsi
Công ty CP ĐT Nam Long
Coteccons
novaland
Ricons
An Phong
map